Foto: Anton Grandert

Dirigenten har ordet

 

Välkommen till  RESPONS sinfoniettas  hemsida.

RESPONS är en symfoniorkester som består av instrumentalpedagoger

från åtta kommuner i Stockholms och Uppsala län. Vi har funnits sedan 2005 och gör två konsertproduktioner per läsår.

Orkestern finns i första hand för sin egen, sina egna utmaningars och för sitt eget musicerandes skull.

I Respons försöker vi fånga upp den spelglädje och den kompetens som finns bland de instrumentalpedagoger som arbetar i länets kommunala musik- o kulturskolor. Man kan säga att Respons är pedagogernas egen ”halvprofessionella” symfoniorkester. Vi konkurrerar ingalunda med de stora orkestrarna, snarare kompletterar.

Orkestern utgör dessutom en mötesplats, ett forum där tankar och idéer utbyts och föds.

 

Vi vill också exponera genren gentemot samhället.

Det finns nämligen ett väldigt sug efter upplevelser av symfonirepertoaren.

Vi talar då t.ex. om grundskolans elever som mycket sällan får höra denna musik, särskilt i levande form. Vi talar om musik- och kulturskolornas egna elever, men vi talar också om den ”vanliga” konsertpubliken som vanligtvis inte besöker de professionella orkestrarna på sina hemscener.

 

På vårt eget sätt försöker Respons att möta alla dessa aspekter med vår verksamhet, alltid med spelglädje och seriositet i  focus.

 

I egenskap av initiativtagare till och dirigent för Respons märker jag allt detta hos de personer och institutioner jag kommer i kontakt med.

Orkestern möts i alla sammanhang av ett varmt och positivt gensvar,

en härlig  Respons !

 

Jag har nöjet att inbjuda Dig till våra konserter,

och om Du är lärare på ditt instrument  vill jag inbjuda dig att medverka i orkestern.

 

Torbjörn Nilsson


Responssinfonietta © 2007 • webansvarig Torbjön Nilsson